LMS – Label Management System (LMS) umożliwia centralną standaryzację całego procesu
drukowania etykiet. Zawiera wszystkie elementy potrzebne do przekształcenia procesów
etykietowania

LMS – system zarządzania etykietami

System LMS zawiera  oprogramowania w którego skład wchodzi projektant etykiet, konstruktor aplikacji, system zarządzania dokumentacją, system drukowania w sieci (do drukowania ręcznego), zintegrowany system drukowania, środowisko pozaprodukcyjne oraz system zmian i transferu. System posiada możliwość zarządzania użytkownikami, możliwość rejestracji od kliku do kilku tysięcy użytkowników. Może również zostać rozbudowany i obejmować lokalizacje zdalne, dostawców i współpracujących producentów.

 

Pobierz bezpłatną 30-dniową wersje próbną

Dostępne moduły oprogramowania Label Management System

Moduł zarządzania dokumentacją

System przypomina w działaniu platformę SharePoint, umożliwiając projektowanie, weryfikację, zatwierdzanie i kontrolowanie procesu etykietowania z poziomu aplikacji internetowej, bez potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych.

 • Bezpieczny magazyn centralny zapewnia unikatowość danych.
 • Automatyczna kontrola wersji dokumentów zapewnia przejrzystość.
 • Większa skuteczność operacji dzięki konsolidacji szablonów.
 • Mniej duplikatów dzięki unikatowym funkcjom indeksowania i wyszukiwania.
 • Zatwierdzanie drogą elektroniczną przepływów pracy zapewnia ich bezpieczeństwo i zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian.
 • Zapewnienie jakości dzięki funkcji porównania etykiet.
 • Kontrola dostępu oparta na rolach zapewnia bezpieczeństwo procesu etykietowania.
 • System zarządzania drukarkami oraz system ostrzegawczy pozwalają uniknąć nieplanowanych przestojów.

Konstruktor aplikacji

Konstruktor aplikacji eliminuje potrzebę tworzenia przez programistów własnych, niestandardowych aplikacji integracyjnych lub aplikacji obsługujących front-end, które są kosztowne i niełatwe w utrzymaniu. Korzystając z konstruktora, użytkownicy mogą szybko tworzyć własne aplikacje do drukowania metodą przeciągania i upuszczania. Zaprojektowanie aplikacji jest tak samo proste jak zaprojektowanie etykiety.

 • Zapobieganie powstawaniu błędów związanych z drukowaniem.
 • Uproszczenie procesu drukowania dla niewykwalifikowanych pracowników.
 • Uproszczenie złożonych procesów drukowania.
 • Utrzymanie spójności etykiet.
 • Zminimalizowanie ilości ręcznie wprowadzanych danych.
 • Szybki interfejs współpracujący z ekranem dotykowym.

Integracja / Automatyzacja

System integracji działa jako aplikacja oparta na zdarzeniach, która wyodrębnia i przekształca dane (filtry) oraz uruchamia reguły biznesowe i przepływy pracy (akcje) pod wpływem wyzwalaczy. Obsługiwane są nowoczesne i starsze wyzwalacze, w tym usługi internetowe, protokoły HTTP i TCP/IP, bazy danych, transmisja przez port szeregowy oraz upuszczanie plików. Wyzwalacze zapewniają łączność z nowoczesnymi i starszymi aplikacjami biznesowymi, urządzeniami z systemem Android i iOS, sterownikami PLC oraz wieloma innymi urządzeniami programowymi i sprzętowymi.

 • Integracja bez kodowania.
 • Współpraca ze wszystkimi drukarkami.
 • Mapowanie danych.
 • Niespotykana wydajność i niezawodność.
 • Reguły biznesowe dla maksymalnej elastyczności

Moduł projektowania

Projektant etykiet to łatwe rozwiązanie do samodzielnego projektowania etykiet. Jest on wyposażony w funkcje projektowania graficznego, które umożliwiają szybkie tworzenie etykiet (w kilka minut) bez konieczności kodowania i bez dodatkowych szkoleń.

 • Błyskawiczne projektowanie szablonów etykiet zgodnych ze specyfikacjami klienta i obowiązującymi przepisami (zgodność ze standardami GS1).
 • Praca z projektantem przypomina obsługę programu Microsoft Word i nie wymaga specjalistycznego szkolenia ani dogłębnej wiedzy na temat technologii informatycznej.
 • Wstępnie zaprojektowane szablony przyspieszają proces projektowania.
 • Uniwersalny szablon może być używany z różnymi rodzajami drukarek.
 • Obsługa wielu języków.
 • Szybka i prosta komunikacja z bazą danych (w formacie Excel, Access, SQL Server, Oracle i MySQL, OLE DB oraz ODBC).
 • Wbudowane funkcje pozwalające na automatyzację tworzenia informacji zawartych na etykietach, takich jak numery seryjne, terminy ważności itp.

Moduł drukowania

Drukowanie prawidłowego, wypełnionego odpowiednimi danymi szablonu etykiety ma kluczowe znaczenie dla wszystkich przedsiębiorstw. Nasz moduł drukujący etykiety zapobiega występowaniu błędów ludzkich i za każdym razem zapewnia bezbłędny druk etykiet. Korzyści:

 • Kompletne rozwiązanie do drukowania z uniwersalnego formularza.
 • Zabezpieczone szablony zaprojektowane z myślą o wyeliminowaniu błędów.
 • Podgląd wydruku umożliwia użytkownikowi weryfikację wszystkich informacji przed wydrukowaniem.
 • Automatycznie dostosowujący się układ formularza daje wyższy poziom elastyczności.

NiceLabel Designer

Projektant etykiet to łatwe rozwiązanie do samodzielnego tworzenia etykiet. Jest on wyposażony w funkcje projektowania graficznego, które umożliwiają szybki projekt etykiety (w kilka minut) bez konieczności kodowania i posiadania specjalistycznej wiedzy.

Więcej informacji
udi

NiceLabel PowerForms

Doskonałe funkcje drukowania na żądanie programu PowerForms umożliwiają użytkownikom znaczne zmniejszenie pracochłonności ręcznego procesu drukowania oraz uzyskanie niespotykanego dotąd poziomu dokładności kontroli. Funkcje oprogramowania PowerForms pozwalają użytkownikom na tworzenie niestandardowych aplikacji do drukowania, uproszczenie złożonych procesów drukowania oraz wyeliminowanie błędów.

Więcej informacji

Automation Builder

LMS posiada wbudowany moduł do automatyzacji wydruku. Moduł Automation umożliwia uproszczenie skomplikowanych procesów drukowania, wyeliminowanie błędów i poprawę wydajności. Pozwala zintegrować procesy drukowania z posiadanymi systemami biznesowymi i sprzętem, np. sterownikami PLC lub urządzeniami  wagowymi.

Więcej informacji

Control Center

LMS posiada wbudowany scentralizowany moduł Control Center. Jest to aplikacja uruchamiana za pomocą przeglądarki internetowej służąca do zdalnego monitorowania i kontrolowania spójności procesu etykietowania w środowisku produkcyjnym. 

Więcej informacji

NiceLabel Cloud

“Label as a Service” to oparta na chmurze NiceLabel usługa, która daje nieograniczone możliwości zdalnego tworzenia etykiet, zarządzania nimi jak i udostępniania rozwiązań. Za pomocą tej platformy możemy zarządzać formularzami i etykietami centralnie, można również udostępniać użytkownikom końcowym gotowy formularz do drukowania etykiety. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik końcowy skupia się tylko na drukowaniu wszystkie ustawienia drukowania i dane na etykiecie są gotowe i zaimplementowane.  Aby rozpocząć drukowanie potrzebujesz tylko połączenia internetowego.

Więcej informacji
NiceLabel cloud

Dzięki LMS Control Center możesz publikować w obrębie swojej organizacji i na zewnątrz, formularze do drukowanie etykiet (w formie paneli operatorskich). W ten sposób zapewniamy sobie wysoką jakość wydrukowanych etykiet. Wypróbuj darmowego kreatora etykiet klikając w poniższe linki.

Etykieta logistyczna zgodna ze standardami GS1

Etykieta MD UDI

Label Management System (LMS)

Zaczynając od projektowania etykiet, po przez własne aplikacje do druku z zastosowaniem modułu Automation Easy, skończywszy na Control Center. Wszystko co możne zaoferować nowoczesne środowisko do zarządzania wydrukiem etykiet LMS, trochę teorii i praktyki.

Produkty i wersje

Column 0 LMS Pro LMS Enterprise
Projektant etykiet Wszystkie funkcje Wszystkie funkcje
Komunikacja z bazą danych Wszystkie bazy danych Wszystkie bazy danych
Drukowanie ręczne Konstruktor aplikacji Konstruktor aplikacji
Drukowanie zintegrowane Automation Builder Pro Automation Builder Enterprise
Zarządzanie dokumentacją Control Center Pro Control Center Enterprise
Zamów LMS Pro
Zamów LMS Enterprise
Pobierz bezpłatną 30-dniową wersje próbna