PowerForms – usprawnienie procesu tworzenia etykiet i poprawa wydajności

PowerForms – projektant aplikacji i dynamicznych formularzy

Pakiet NiceLabel PowerForms umożliwia sprawne projektowanie dynamicznych szablonów etykiet oraz optymalizację efektywności i dokładności procesu drukowania. Doskonałe funkcje oprogramowania NiceLabel PowerForms pozwalają użytkownikom na tworzenie niestandardowych aplikacji, które upraszczają niejednokrotnie złożony proces drukowania etykiet.

Błędy drukowania można wyeliminować przez dostosowanie interfejsu do potrzeb użytkownika i procesu albo zintegrowanie funkcji tworzenia etykiet z używanymi aplikacjami i danymi głównymi.

NiceLabel PowerForms zawiera funkcjonalne moduły znane już z Designer (moduł projektowania i drukowania) dodatkowo posiada konstruktora aplikacji oraz moduł integracji (automatyzacja w wersji easy).

Pobierz bezpłatną 30-dniową wersje próbną

Konstruktor aplikacji

Konstruktor aplikacji eliminuje potrzebę tworzenia przez programistów własnych, niestandardowych aplikacji integracyjnych lub aplikacji obsługujących front-end, które są kosztowne i niełatwe w utrzymaniu. Korzystając z konstruktora, użytkownicy mogą szybko tworzyć własne aplikacje do drukowania metodą przeciągania i upuszczania. Zaprojektowanie aplikacji jest tak samo proste jak zaprojektowanie etykiety.

 • Zapobieganie powstawaniu błędów związanych z drukowaniem.
 • Uproszczenie procesu drukowania dla niewykwalifikowanych pracowników.
 • Uproszczenie złożonych procesów drukowania.
 • Utrzymanie spójności etykiet.
 • Zminimalizowanie ilości ręcznie wprowadzanych danych.
 • Szybki interfejs współpracujący z ekranem dotykowym.

Integracja / Automatyzacja

System integracji działa jako aplikacja oparta na zdarzeniach, która wyodrębnia i przekształca dane (filtry) oraz uruchamia reguły biznesowe i przepływy pracy (akcje) pod wpływem wyzwalaczy. Obsługiwane są nowoczesne i starsze wyzwalacze, w tym usługi internetowe, protokoły HTTP i TCP/IP, bazy danych, transmisja przez port szeregowy oraz upuszczanie plików. Wyzwalacze zapewniają łączność z nowoczesnymi i starszymi aplikacjami biznesowymi, urządzeniami z systemem Android i iOS, sterownikami PLC oraz wieloma innymi urządzeniami programowymi i sprzętowymi.

 • Integracja bez kodowania.
 • Współpraca ze wszystkimi drukarkami.
 • Mapowanie danych.
 • Niespotykana wydajność i niezawodność.
 • Reguły biznesowe dla maksymalnej elastyczności

Moduł projektowania

Projektant etykiet to łatwe rozwiązanie do samodzielnego projektowania etykiet. Jest on wyposażony w funkcje projektowania graficznego, które umożliwiają szybkie tworzenie etykiet (w kilka minut) bez konieczności kodowania i bez dodatkowych szkoleń.

 • Błyskawiczne projektowanie szablonów etykiet zgodnych ze specyfikacjami klienta i obowiązującymi przepisami (zgodność ze standardami GS1).
 • Praca z projektantem przypomina obsługę programu Microsoft Word i nie wymaga specjalistycznego szkolenia ani dogłębnej wiedzy na temat technologii informatycznej.
 • Wstępnie zaprojektowane szablony przyspieszają proces projektowania.
 • Uniwersalny szablon może być używany z różnymi rodzajami drukarek.
 • Obsługa wielu języków.
 • Szybka i prosta komunikacja z bazą danych (w formacie Excel, Access, SQL Server, Oracle i MySQL, OLE DB oraz ODBC).
 • Wbudowane funkcje pozwalające na automatyzację tworzenia informacji zawartych na etykietach, takich jak numery seryjne, terminy ważności itp.

Moduł drukowania

Drukowanie prawidłowego, wypełnionego odpowiednimi danymi szablonu etykiety ma kluczowe znaczenie dla wszystkich przedsiębiorstw. Nasz moduł drukujący etykiety zapobiega występowaniu błędów ludzkich i za każdym razem zapewnia bezbłędny druk etykiet. Korzyści:

 • Kompletne rozwiązanie do drukowania z uniwersalnego formularza.
 • Zabezpieczone szablony zaprojektowane z myślą o wyeliminowaniu błędów.
 • Podgląd wydruku umożliwia użytkownikowi weryfikację wszystkich informacji przed wydrukowaniem.
 • Automatycznie dostosowujący się układ formularza daje wyższy poziom elastyczności.

NiceLabel Automation Builder – Easy

NiceLabel PowerForms Suite zawiera dodatkowo moduł Automation Builder w wersji Easy, dzięki któremu można inicjować wydruk automatycznie w całym procesie etykietowania. Moduł Automation umożliwia uproszczenie skomplikowanych procesów drukowania, wyeliminowanie błędów i poprawę wydajności. Pozwala zintegrować procesy drukowania z posiadanymi systemami biznesowymi i sprzętem, np. sterownikami PLC lub urządzeniami wagowymi.

Poniżej przykład zbudowanej za pomocą NiceLabel PowerForms aplikacji do drukowania etykiet. Aplikacje (do druku etykiety logistycznej czy do oznakowania urządzeń medycznych) są opublikowane w chmurze NiceLabel Cloud – wypróbuj funkcjolanoności klikając w link poniżej.

Etykieta logistyczna zgodna ze standardami GS1

Etykieta MD UDI

Zobacz jak łatwo tworzyć własne aplikacje do druku, zastosowanie Automation Easy, trochę teorii i praktyki

Produkty i wersje

Column 0 PowerForms PowerForms Suite
Projektant etykiet Wszystkie funkcje Wszystkie funkcje
Komunikacja z bazą danych Wszystkie bazy danych Wszystkie bazy danych
Drukowanie ręczne Konstruktor aplikacji Konstruktor aplikacji
Drukowanie zintegrowane System integracji
Zamów PowerForms
Zamów PowerForms Suite
Pobierz bezpłatną 30-dniową wersje próbna