NiceLabel Automation Builder – automatyzacja procesu etykietowania

Automation Builder  – drukowanie zintegrowane

Automation Builder służy do integracji procesu drukowania etykiet z urządzeniami na produkcji czy systemami nadrzędnymi takimi jak ERP.  Sam proces może być inicjowany przez wyzwalacze przyjmujące dane z każdej aplikacji biznesowej i każdego urządzenia.

Głównym zadaniem takiej integracji jest zapewnienie dokładności i wydajności druku i aplikowania etykiet na najwyższym poziomie przy znacznie niższych kosztach.

Automation Builder jest dostępny w trzech wersjach Eesy, Pro, Enterprise odpowiednio dostępne jako dodatkowy moduł w NiceLabel PowerForms Suite, NiceLabel LMS Pro, NiceLabel LMS Enterprise.

Pobierz bezpłatną 30-dniową wersje próbną

Jak działa moduł Automation

Wyzwalacze wysłane przez oprogramowanie nadrzędne typu ERP (wygenerowane zamówienie, zmiany w pliku, bazie danych) lub urządzenie na produkcji (sygnał TCP/IP, RS232 itp.)
Filtry przechwytują informacje z wyzwalaczy i definiuje odpowiednie działania
Akcje wykonuje konkretne działania (drukuje etykiety, nakleja na opakowania, aktualizuje bazę danych)

System integracji NiceLabel obejmuje

Graficzny konstruktor integracji umożliwiający tworzenie zintegrowanych rozwiązań bez konieczności kodowania
✔ Gotowe integracje z wiodącymi aplikacjami biznesowymi do szybkiego wdrożenia
✔ Pakiet NiceLabel ABAP umożliwiający szybką i płynną integrację z systemem SAP
✔ Wyzwalacze przyjmujące dane w dowolnym protokole
✔ Filtry pozwalające na integrację ze wszystkimi nowoczesnymi i starszymi formatami danych
✔ Akcje związane z tworzeniem reguł biznesowych i przepływów pracy

Automation Builder

W skład modułu do integracji Automation Builder wchodzi intuicyjny graficzny konstruktor integracji, który umożliwia tworzenie kompleksowych rozwiązań automatyki. Pozwala on zespołowi IT błyskawicznie skonfigurować przychodzące impulsy wyzwalające bądź to z nadrzędnych systemów ERP bądź z istniejących urządzeń na produkcji z funkcjami wyodrębniania i przekształcania danych ściśle powiązanych z regułami biznesowymi, co w ostateczności generuje akcje. Akcje najczęściej związane są z procesem drukowania etykiety, ale mogą też być związane z zapisem bądź modyfikowaniem informacji w bazie danych czy generowaniu pewnych informacji na panelu operatorskim. Całość może być w łatwy sposób “wyklikana” w graficznym konstruktorze bez konieczności kodowania.

Wyzwalacze przyjmujące dane lub impulsy z każdej aplikacji biznesowej i każdego urządzenia

Moduł integracji działa jak aplikacja oparta na zdarzeniach. Wyodrębnia i przekształca dane, uruchamia reguły biznesowe i generuje akcje pod wpływem wyzwalaczy. Obsługiwane są usługi internetowe, protokoły HTTP i TCP/IP, bazy danych, transmisja przez port szeregowy oraz upuszczanie plików. Wyzwalacze zapewniają łączność z nowoczesnymi i starszymi aplikacjami biznesowymi, urządzeniami z systemem Android i iOS, sterownikami PLC oraz wieloma innymi urządzeniami programowymi i sprzętowymi.

Filtry pozwalające na integrację ze wszystkimi formatami danych

Filtry modułu integracji wyodrębniają i przekształcają dane w dowolnym formacie, dzięki czemu nie ma potrzeby dostosowywania istniejących aplikacji biznesowych. Narzędzie do mapowania danych umożliwia łatwe wyodrębnianie i mapowanie danych w powszechnie stosowanych formatach, na przykład w plikach XML, CSV lub plikach tekstowych o stałej szerokości.

Akcje związane z tworzeniem reguł biznesowych

Moduł integracji umożliwia dynamiczne generowanie akcji drukowania na podstawie przyjętych reguł logiki biznesowej stosowanych do zmiennych danych wejściowych. Mechanizm reguł biznesowych wybiera odpowiedni schemat do uruchomienia i wykonania zadania ( żądanie danych z dodatkowych źródeł, wybranie co najmniej jednego szablonu etykiet lub skierowanie danych do określonych drukarek. Wszystko odbywa się w jednym module integracji.

Przykład zastosowania automatycznych aplikatorów etykiet

Produkty i wersje

Column 0 Automation Builder Easy Automation Builder Pro Automation Builder Enterprise
PowerForms Suite ✔ 
LMS Pro ✔ 
LMS Enterprise ✔ 
Zamów PowerForms Suite
Zamów LMS Pro
Zamów LMS Enterprise
Pobierz bezpłatną 30-dniową wersje próbna