NiceLabel Automation Builder – automatyzacja procesu etykietowania

Automation Builder  – drukowanie zintegrowane

Automation Builder służy do integracji procesu drukowania etykiet z urządzeniami na produkcji czy systemami nadrzędnymi takimi jak ERP. Sam proces może być inicjowany przez wyzwalacze przyjmujące dane z każdej aplikacji biznesowej i każdego urządzenia.

Składniki systemu integracji NiceLabel

Moduł do automatyzacji procesu drukowania etykiet obejmuje wiele elementów ściśle ze sobą współpracujących, takich jak:

  • graficzny konstruktor integracji – umożliwiający tworzenie zintegrowanych rozwiązań bez konieczności kodowania;
  • gotowe integracje z wiodącymi aplikacjami biznesowymi do szybkiego wdrożenia;
  • pakiet NiceLabel ABAP umożliwiający szybką i płynną integrację z systemem SAP;
  • wyzwalacze przyjmujące dane w dowolnym protokole;
  • filtry pozwalające na integrację ze wszystkimi nowoczesnymi i starszymi formatami danych;
  • akcje związane z tworzeniem reguł biznesowych i przepływów pracy.

Jakie korzyści daje Automation Builder?

Głównym zadaniem integracji jest zapewnienie dokładności i wydajności druku oraz aplikowania etykiet na najwyższym poziomie, przy znacznie niższych kosztach.

Pobierz bezpłatną 30-dniową wersje próbną

Jak działa moduł Automation

Wyzwalacze wysłane przez oprogramowanie nadrzędne typu ERP (wygenerowane zamówienie, zmiany w pliku, bazie danych) lub urządzenie na produkcji (sygnał TCP/IP, RS232 itp.)
Filtry przechwytują informacje z wyzwalaczy i definiuje odpowiednie działania
Akcje wykonuje konkretne działania (drukuje etykiety, nakleja na opakowania, aktualizuje bazę danych)

System integracji NiceLabel obejmuje

Graficzny konstruktor integracji umożliwiający tworzenie zintegrowanych rozwiązań bez konieczności kodowania
✔ Gotowe integracje z wiodącymi aplikacjami biznesowymi do szybkiego wdrożenia
✔ Pakiet NiceLabel ABAP umożliwiający szybką i płynną integrację z systemem SAP
✔ Wyzwalacze przyjmujące dane w dowolnym protokole
✔ Filtry pozwalające na integrację ze wszystkimi nowoczesnymi i starszymi formatami danych
✔ Akcje związane z tworzeniem reguł biznesowych i przepływów pracy

Automation Builder

Nowatorski graficzny konstruktor integracji działa jak aplikacja oparta na zdarzeniach. Umożliwia tworzenie kompleksowych rozwiązań automatyki, przez co pozwala zespołowi IT błyskawicznie skonfigurować przychodzące impulsy wyzwalające (triggers), z nadrzędnych systemów ERP albo z istniejących urządzeń na produkcji, z funkcjami wyodrębniania i przekształcania danych ściśle powiązanych z regułami biznesowymi, co w ostateczności generuje akcje.

Zalety Automation Builder

Wszystko odbywa się płynnie i szybko w jednym module integracji NiceLabel – jego obsługa jest intuicyjna, prosta i logiczna, a przede wszystkim nie wymaga kodowania. NiceLabel Automation Builder pozwoli Ci uprościć procesy drukowania, wyeliminować błędy, a tym samym poprawić wydajność.

Automation Builder jest dostępny w trzech wersjach: Easy, Pro i Enterprise – odpowiednio dostępnych jako dodatkowy moduł w NiceLabel PowerForms Suite, NiceLabel LMS Pro, NiceLabel LMS Enterprise. Wybierz opcję najpełniej odpowiadającą Twoim potrzebom!

Wyzwalacze przyjmujące dane lub impulsy z każdej aplikacji biznesowej i każdego urządzenia

Wyzwalacze przyjmują dane lub impulsy z nowoczesnych i starszych aplikacji biznesowych oraz współpracują z urządzeniami z systemem Android i iOS, sterownikami PLC oraz wieloma innymi. Obsługiwane są: usługi internetowe, protokoły HTTP i TCP/IP, bazy danych, transmisja przez port szeregowy oraz upuszczanie plików.

Filtry pozwalające na integrację ze wszystkimi formatami danych

Filtry (filters) modułu integracji pozwalają na integrację ze wszystkimi formatami danych, dzięki czemu nie ma potrzeby modyfikacji istniejących aplikacji biznesowych. Narzędzie do mapowania umożliwia łatwe wyodrębnianie i mapowanie danych w powszechnie stosowanych formatach, na przykład w plikach XML, CSV lub plikach tekstowych o stałej szerokości.

Akcje związane z tworzeniem reguł biznesowych

Moduł integracji umożliwia dynamiczne generowanie akcji (actions) drukowania na podstawie przyjętych reguł logiki biznesowej, stosowanych do zmiennych danych wejściowych. Mechanizm reguł biznesowych wybiera odpowiedni schemat do uruchomienia i wykonania zadania (żądanie danych z dodatkowych źródeł, wybranie co najmniej jednego szablonu etykiet lub skierowanie danych do określonych drukarek).

Przykład zastosowania automatycznych aplikatorów etykiet

Produkty i wersje

Column 0 Automation Builder Easy Automation Builder Pro Automation Builder Enterprise
PowerForms Suite ✔ 
LMS Pro ✔ 
LMS Enterprise ✔ 
Zamów PowerForms Suite
Zamów LMS Pro
Zamów LMS Enterprise
Pobierz bezpłatną 30-dniową wersje próbna